Wie zijn wij en wat doen wij ?

Van waar komt de voeding die wij verdelen?

Van wie krijgen wij subsidies?

Wie krijgt van ons voeding en mag kopen in onze sociale winkel?

Wie doet al dat werk?

Hoe komen wij aan een geschikte locatie voor onze diensten?

Hoe is de vzw B.O.M. ontstaan?

Is de vzw B.O.M. onafhankelijk en neutraal?

Wie controleert of wij ons werk wel goed doen?