Goed om weten

Van waar komen de producten die wij verdelen

Wij zijn erkend als officieel verdeelpunt van noodhulp in Tienen. Daarom krijgen we goederen van de Voedselbank en het “Fonds voor Europese steun aan de meest behoeftigen.” Dit zijn spijtig genoeg alleen maar melk, droge voeding en maaltijden in blik.

Wij vinden het belangrijk dat we deze producten aanvullen met verse groenten, fruit, vlees. Deze producten komen niet van de Voedselbank of Europa.

Het grootste deel van de verse producten die we verdelen, krijgen we van de Federatie Resto Du Coeur waarvan wij lid zijn. Zij zorgen ook dat wij voor een heel lage prijs pampers aan ons doelpubliek kunnen verkopen.
We krijgen ook verse groenten, fruit, vlees van een aantal grootwarenhuizen uit de streek rond Tienen (Aldi, Carrefour, Spar).
Maandverbanden krijgen we gratis via de werking van Bruzella.

Als het gratis aanbod aan verse groenten, fruit, brood niet voldoende is, kopen we zelf bijkomend producten aan.

Wie controleert de kwaliteit van onze producten

Kwaliteit en voedselveiligheid zijn voor ons een absolute prioriteit. Wij respecteren strikt de voorschriften van het Federaal Agentschap voor de voeding (FAVV). Wij kunnen op elk moment controle van hen krijgen.

Wij mogen enkel producten aanbieden en invriezen waarvan de houdbaarheidsdatum niet verstreken is. We moeten ingevroren voeding binnen de drie maand verdelen. Daarom etiketteren alle voeding die we invriezen met de datum van invriezen.

We zorgen er ook voor dat de koude keten niet wordt onderbroken. Hiervoor hebben we geïnvesteerd in een koelcel en twee diepvriescellen (met de steun van Cera en de Koning Boudewijnstichting).

Van wie krijgen wij subsidies

Onze hoofdsponsor in de Federatie van Resto du Coeur. We krijgen van hen een aanzienlijke jaarlijkse subsidie en elke week verse producten.

We krijgen ook een beperkte subsidie van de stad Tienen en de provincie Vlaams-Brabant.

In het verleden hebben we ook subsidies gekregen voor onze opleidingsinitiatieven (lessen lezen en schrijven voor ongeletterde moeders en naailessen met taalondersteuning). We kregen hiervoor subsidies  van De Koning Boudewijnstichting, Het Vlaams Fonds voor de Letteren, De Nationale Loterij en de provincie Vlaams-Brabant.

Voor de rest van de financiering van onze werking zijn wij aangewezen op de giften van de vele schenkers die de vzw een warm hart toedragen.

Wie krijgt van ons voeding en mag kopen in onze sociale winkel ?

Enkel inwoners van Tienen en omgeving die het financieel zeer moeilijk hebben, kunnen bij ons terecht voor voedselbedeling en in de sociale winkel.

Personen die per gezinslid niet meer dan 10 euro per persoon per dag overhouden, krijgen van ons een sociale kaart. Een alleenstaande mag niet meer dan 11 euro per dag overhouden.

Daarmee hebben zij recht op voedselpakketten en kunnen ze tegen een kleine vergoeding kleding en dergelijke kiezen in de sociale winkel.

Meestal worden inwoners doorgestuurd via het OCMW en wordt de berekening daar gemaakt. Voor mensen die niet via het OCMW worden doorverwezen maken wij een berekening die in alle discretie correct gebeurt.

Wie doet al dat werk

De werking van onze vzw (voedselbedeling, sociale winkel, opleidingsaanbod, …) rust volledig op de schouders van een ploeg van meer dan 40 onbezoldigde vrijwilligers.

We werken samen met het CAW en met RISO en de mutualiteiten (Community Health workers). Zo kunnen we onze doelgroep voor niet-materiële hulp naar hen doorverwijzen.

Hoe is Bezorgd om Mensen ontstaan

Onze organisatie is in 1990 ontstaan vanuit een parochiale werking op initiatief van een kleine groep vrijwilligers. Van morele en geldelijke steun aan 2 gezinnen in de doelgroep zijn we geëvolueerd naar voedselbedeling aan meer dan 900 mensen vandaag.

Sinds 1997 zijn we erkend als een autonome VZW. 

Wij zijn onafhankelijk en neutraal

Onze vzw is niet verbonden met een bepaalde religie, politieke kleur, of invloed van één van onze sponsors. Wij functioneren dus volledig onafhankelijk en neutraal en waken hier ook over.

Wie controleert of wij ons werk wel goed doen

Zoals elke vzw hebben wij een aantal verplichtingen om als vzw erkend te blijven. Zo hebben wij verplicht een Bestuursorgaan dat maandelijks bijeenkomt en dat jaarlijks verantwoording aflegt aan de Algemene Vergadering. We moeten onze boekhouding ook jaarlijks laten controleren door een revisor en neerleggen bij de de griffie van de ondernemingsrechtbank. De kwaliteit van onze voeding wordt gecontroleerd door het FAVV.

%d bloggers liken dit: