Giften

Je kan onze werking steunen door een gift te doen. Voor giften vanaf in totaal meer dan 40€ binnen hetzelfde jaar, bezorgen wij je een fiscaal attest op het einde van het jaar.

Je kan storten op onze bankrekening :  BE67 0682 0160 1187. Je kan ook een permanente opdracht geven.

Graag in de mededeling je officiële voornaam en familienaam, je adres en je rijksregisternummer vermelden. Deze gegevens hebben wij nodig om je een fiscaal attest te kunnen bezorgen.

%d bloggers liken dit: