Onze Sociale Winkel.

Wat verkopen wij?

In onze sociale winkel verkopen wij tweedehands kleding, schoenen en kleine huisraad.

Wij verkopen alles aan zeer lage prijzen, bijvoorbeeld 1 euro voor een broek, …

U kan er ook regelmatig pampers aan zeer lage prijzen kopen.

Voor wie?

U kan in onze winkel enkel kopen als u een sociale kaart, of winkelkaart van ons heeft gekregen.

Dat bepalen wij op volgende wijze:

We nemen uw inkomsten, daarvan trekken we uw vaste uitgaven af, dan delen we door het aantal gezinsleden.

Als u per gezinslid niet meer dan 12 euro per persoon per dag overhoudt, krijgt u van ons een sociale kaart en kan u komen kopen in de sociale winkel.