Het bestuur van B.O.M.

ONS BESTUURSORGAAN
Katrien BULTYNCK
Voorzitter
Jean-Pierre BEX
Afgevaardigd bestuurder
Mieke PIETERS
Paula JAMERS
Nicole BREHMEN
Annemie VAN ROMPAYE
Leden van de Algemene Vergadering
Jean Pierre Bex
Nicole Brehmen
Katrien Bultynck
Sylvie Coel
Peter Conings
Paula Jamers
Hilde Moens
Mieke Pieters
Annemie Van Rompaye
De personen van wie de naam in het vet staat zijn ook lid van het bestuursorgaan