Onze historiek

We zijn gestart in 1990 met een kleine groep van vrijwilligers vanuit een parochiale werking. Ons doel was en is nog steeds steun aan de allerarmsten in Tienen.

Van morele en geldelijke steun aan 2 gezinnen in de doelgroep zijn we geëvolueerd naar voedselbedeling aan meer dan 900 mensen vandaag. We hebben een drukbezochte sociale winkel waar mensen uit de doelgroep binnengebrachte tweedehandskleding aan een zeer modeste prijs kunnen kopen. We organiseren jaarlijks een Sinterklaasfeest voor de kinderen van de doelgroep.

Sinds 1997 zijn we erkend als een autonome VZW.

We zijn een onafhankelijke en neutrale vzw die volledig steunt op vrijwilligers. We werken samen met de voedselbank Brabant en Brussel, Welzijnszorg, Resto du coeur, OCMW, CAW en RISO en tal van lokale handelaars.
Tot de vzw behoort ook de speelpleinwerking Ruimte voor kinderen met een handicap. Sinds 2011 organiseren we ook vormingen (eerst lessen lezen en schrijven aan jonge moeders met jonge kinderen, sinds 2015 naailessen in samenwerking met het CVO Volt).

De armoede in regio Tienen is sinds de opstart alleen maar toegenomen.

Dankzij de financiële en materiële steun van service-clubs, zelfstandigen, bedrijven en particulieren blijven we in staat om aan deze noden te beantwoorden.


Ook het aantal vrijwilligers in steeds blijven groeien, tot een 50-tal vandaag. Ook zonder hun inzet zou de VZW haar taken niet kunnen waarmaken.

%d bloggers liken dit: