Een eerste afspraak maken voor hulp

Als je een leefloon krijgt of een dossier hebt bij het OCMW, ga dan eerst langs bij het OCMW. Zij berekenen of je in aanmerking komt voor gratis voeding of aankopen in onze sociale winkel. Ze geven je dan ook een attest bestemd voor Bezorgd Om Mensen mee.

Kom dan gewoon langs tijdens onze openingsuren:

Maandag en woensdag 09:30 u – 12:30 u en van 13:30 u – 17 u

Loop binnen bij de Administratie of vraag op de receptie naar Muriel of Geert.

Als je een attest van het OCMW hebt, krijg je van ons een lidkaart die recht geeft op voeding en je toegang geeft tot de sociale winkel.

Als je geen dossier hebt bij het OCMW, dan bekijken we samen in een gesprek je financiële situatie en of je in aanmerking komt voor gratis voeding of aankopen in onze sociale winkel.

Om dit financieel gesprek met de juiste gegevens te kunnen voeren vragen we je om de nodige documenten (op papier of digitaal) mee te brengen die een volledig zicht geven op je inkomsten en uitgaven (vaste kosten).
Inkomsten: lonen, kindergeld (“groeipakket”), werkloosheidsvergoeding, ziekte-of invalidideitsvergoeding, leefloon, alimentatie, …
Vaste uitgaven: huur of afbetaling hypothecaire lening, elektriciteit, gas of stookolie, water, afbetalingen schulden, alimentatie …

Als dat nodig is, krijgt je op dat moment ook al een noodpakket met voeding mee.

%d bloggers liken dit: