Welzijnsschakels – Elke schakel telt.

WZSch Logo

Elk persoon verdient respect en heeft basisrechten. Welzijnsschakels roept mensen op om zich op vrijwillige basis in te zetten voor meer gelijke kansen en tegen uitsluiting door armoede of afkomst. Ieders bijdrage daarin waarderen we.

Bij Welzijnsschakels geloven we dat gelijke kansen beginnen met elkaar ontmoeten. We vertrekken vanuit solidariteit en openheid voor ieders sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Daardoor kunnen we onszelf zijn in persoonlijke contacten, gespreksgroepen, bij ontspannende of leerrijke activiteiten of wanneer we elkaar steunen. We waarderen daarbij de krachten, talenten en vaardigheden van iedereen. We groeien samen, zo staan we sterker in het leven.

We zetten onze ervaring en kennis in om onze omgeving bewust te maken van het onrecht van uitsluiting door armoede of afkomst. Samen met anderen laten we onze stem horen vanuit wat ons bekommert. We werken mee aan een rechtvaardige en duurzame samenleving en aan een beleid waarin iedereen meetelt.

We willen je ontmoeten in één van de lokale welzijnsschakelgroepen of via een regionaal of het nationaal secretariaat.

Meer info: www.welziinsschakels.be

Welzijnsschakellied

het lied zelf

zijt ge van hier of uit de vreemde, patattenboer of oliesjeik woont g’ aan de schelde of aan de dijle, we zijn hier allemaal gelijk,

krijgt ge morgen uw uitkering of verdient ge geld als slijk

’t komt hier altijd weer op ’t zelfde, we zijn hier allemaal gelijk

ref               

we zijn gelijk, we zijn gelijk

in  welzijnsschakels zijn  w’ allemaal gelijk

we zijn gelijk, we zijn gelijk

in  welzijnsschakels zijn  w’ allemaal gelijk

gaat ge shoppen in de Aldi, of woont g’ in een sociale wijk

hoe dat ge’t draait, hoe dat ge ’t keert, we zijn hier allemaal gelijk kleine schakels, grote schakels, als ge ’t ziet in de praktijk

ik zeg u, ge ziet ’t verschil niet, we schaak’len iedereen gelijk

ref               

we zijn gelijk, we zijn gelijk

in  welzijnsschakels zijn  w’ allemaal gelijk

we zijn gelijk, we zijn gelijk

in  welzijnsschakels zijn  w’ allemaal gelijk

we zijn een ketting, gemaakt van schakels, zwak of sterk, arm of rijk

we mogen haar nooit verbreken, want we zijn allemaal gelijk

in onze ketting zijn alle schakels allemaal even be-lang-e-rijk

we blijven strijden, we blijven roepen : ‘maak iedereen wat meer gelijk’

(4 x) ref          

we zijn gelijk, we zijn gelijk

in  welzijnsschakels zijn  w’ allemaal gelijk

we zijn gelijk, we zijn gelijk

in  welzijnsschakels zijn  w’ allemaal gelijk

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close