Vrijwilligersteam.

AERTS Lea
AL SAHAT Mohammed
BEKAERT Johan – erevoorzitter (overleden 29/08/2021)
BERGHMANS Hans
BEX Jean-Pierre – afgevaardigd bestuurder
BREHMEN Nicole – lid van het bestuursorgaan
BULTYNCK Katrien – Voorzitter
CHALONGS Nikki
COEL Sylvie 
CONINGS Peter
COOSEMANS Doremi
COOSEMANS Virginie
DEVOS Luc
FOURIE Katelijn
FRANCOIS Alfons
GOYENS Patrick
JAMERS Paula – lid van het bestuursorgaan
JASSOGNE Anne Marie J
KEMPENEERS Rita
LOCKKAMPER Ingrid
MELLAERTS Agnes
MOENS Godelieve – verantwoordelijke sociale winkel
MOENS Hilde
MOENS Christienne
MOENS Mia
MOENS Jeannine
ONBELET Cindy
PIETERS Maria – verantwoordelijke voeding
POELVOORDE Marleen 
ROTTY Helga
SOETAERTS Maria Theresia
TERWAIGNE Gerard
THOMAS Marie Therese
VAES Ilonka
VAN DEN BRANDE Johan
VANDERSMISSEN Ann
VANERMEN Dirk
VAN ROMPAYE Anne-Mieverantwoordelijke onthaal

Namen in vet zijn de leden van het Bestuursorgaan met een bestuursmandaat.