Gratis Opleidingen.

ZIG ZAG “Lessen op maat maken kansarme vrouwen zelfstandiger”

Naailessen met taalonderricht (Nederlands voor anderstaligen) en voor personen met een laag inkomen.

Deze opleiding gebeurt in samenwerking met C.V.O. VOLT en Viva-SVV Vlaams Brabant en B.O.M.

In Tienen loopt sinds 2015 een geïntegreerd project met naailessen op maat van kwetsbare vrouwen.

Een interview met Katrien Bultynck, bezieler van het project.

Katrien Bultynck: “BOM is een groep van vrijwilligers die gegroeid is uit een zorg voor de kansarmen uit de regio. De focus van de werking ligt op materiële hulp aan de kansarmen, discreet en met het grootste respect voor de medemens. Daarnaast bieden we sinds 2012 ook leeractiviteiten aan waarbij we in de Welzijnsschakels kwetsbare groepen bereiken voor wie de drempel naar het officiële vormingsaanbod te hoog ligt. Het is namelijk essentieel dat we ook meer leerkansen creëren voor kansarmen. Anders wordt de kloof alleen maar groter.”

Met ZIGZAG zorgen jullie sinds september 2015 alvast voor een geïntegreerd traject met naailessen op maat van kwetsbare vrouwen, voor het grootste deel vluchtelingen.

Katrien: “Klopt. ZIGZAG is een initiatief om vrouwen die in armoede leven te versterken. De onderwijsinspectie dringt aan op geïntegreerde trajecten waarbij ‘leren’ zo authentiek mogelijk wordt aangeboden. De combinatie ‘taal leren’ en naaien, is een goede match bij ZIGZAG: de vrouwen leren op een zelfstandige manier naaien en anderzijds wordt het taalaspect heel visueel ondersteund doordat de vrouwen met een praktische activiteit bezig zijn.”

Vinden kansarme vrouwen makkelijk de weg naar het CVO in het algemeen en ZIGZAG in het bijzonder?

Katrien: “In principe moet volwasseneonderwijs voor iedereen toegankelijk zijn. Maar jammer genoeg zijn er nog wel degelijk drempels die overwonnen moeten worden. In de eerste plaats is er het financiële aspect: deze vrouwen kunnen zich het inschrijvingsgeld van 180 euro per schooljaar en de bijkomende materiaalkosten vaak niet veroorloven. Daarnaast is er ook nog de taal- drempel: wie zich voor een standaard cursus inschrijft, volgt les samen met Nederlandstalige vrouwen. Het is dan niet evident voor de lerares om extra tijd te besteden aan het uitleggen van de instructies. Bovendien zijn veel kwetsbare vrouwen niet of niet lang naar school geweest. Ze zijn bang om niet mee te kunnen en niet alles te begrijpen.”

Een goede ondersteuning is dus essentieel?

Katrien: “Inderdaad. De directrice van het CVO heeft met Lieve Vandenbosch de geknipte lerares gekozen om samen met een extra ondersteuner deze vrouwen te begeleiden. We vertrekken vanuit de gedachte dat iedereen kan leren maar dat de juiste omstandigheden gecreëerd moeten worden. Vertrouwen in de leerkracht maar ook onderlinge solidariteit zijn daarbij ontzettend belangrijk. De vrouwen krijgen bovendien taalondersteuning en trajectbegeleiding van een vrijwilligster en een aantal ook van een lesgeefster van Basiseducatie. En ook niet onbelangrijk op financieel gebied: dankzij de subsidie van de Nationale Loterij kon BOM ervoor zorgen dat de cursus en het nodige materiaal voor deze vrouwen gratis zijn.”

Met resultaat. ZIGZAG blijkt sinds 2015 een schot in de roos.

Katrien: “We zijn in 2015 gestart met een groep van 12 vrouwen waaronder ook twee Nederlandstalige vrouwen. In juni van dit jaar hebben ze hun attest gehaald na een vertraagd traject. Iedereen was uitermate positief, zo ook de Schepen van Onderwijs, Integratie en Gelijke Kansen Ine Tombeur die het attest heeft uitgereikt. Daarmee gaf ze aan de deelneemsters het signaal dat hun prestatie niet vanzelfsprekend is en dat de Vlaamse samenleving hun leerinspanningen waardeert. Wegens het succes werd in het begin van het schooljaar 2016 met een tweede groep gestart. Ondertussen nemen 30 vrouwen in twee groepen wekelijks deel aan de lessen. En de vraag blijft toenemen. Daarom zijn we opgelucht dat we de werking ook volgend schooljaar kunnen verderzetten dankzij een subsidie van de provincie VlaamsBrabant, taalstimulering Nederlands. Ook Basiseducatie heeft toegezegd om de taalondersteuning in de beginnersgroep weer op te nemen.”

Hoe kijken deze vrouwen tot slot zelf naar hun afgelegde traject?

Katrien: “Met terechte fierheid. Het is opvallend hoe zelfstandig de vrouwen aan het eind van het traject zijn. Daar waar ze bij aanvang in heel sterke mate terugvielen op de hulp en ondersteuning van de leerkracht gingen ze op het einde heel autonoom te werk wat hun zelfvertrouwen een enorme boost gaf. En daar kunnen we alleen maar tevreden mee zijn. Kortom, ZIGZAG is dus veel meer dan naaien of louter het volgen van de taalles: het is een cursus die mensen op een positieve manier aanzet tot meer zelfstandigheid en daadkracht.”

Mogelijke nieuwe opleidingen in de toekomst in samenwerking met B.O.M. worden bekeken en zullen aangekondigd worden.