๐Ÿ‘ Onze laatste nieuwsberichten

KIWANIS TIENEN AKTIE

Dank aan KIWANIS en speciaal aan de Heer Ward Ottenburgh, die ons een paar hondertal “nieuwe schoenen” bezorgde voor de kansarmen van onze doelgroep.

Zo kunnen alle kinderen en ook de ouders, met een nieuw paar zomerschoenen, van de lente en de zomer genieten.

Bezorgd Om Mensen – B.O.M. vzw — Lieve Moens

Jean-Pierre BEX Afgevaardigd Bestuurder.