๐Ÿ‘ Onze laatste nieuwsberichten

DANK U !

Het bestuur van de BOM bedankt iedereen, alle vrijwilligers, alle personen, de mensen van de PVDA, en de brandweer van Tienen voor de geboden hulp bij de opruimwerkzaamheden tijdens de laatste overstroming wegens de wateroverlast in de Hamelendreef, de Slachthuisstraat enz….

Kan een afbeelding zijn van 8 mensen, staande mensen en buitenshuis

DANK U ALLEN !

Jean Pierre BEX

Afgev. Bestuurder B.O.M. vzw