๐Ÿ‘ Onze laatste nieuwsberichten

KIWANIS TIENEN AKTIE

Dank aan KIWANIS en speciaal aan de Heer Ward Ottenburgh, die ons een paar hondertal “nieuwe schoenen” bezorgde voor de kansarmen van onze doelgroep.

Zo kunnen alle kinderen en ook de ouders, met een nieuw paar zomerschoenen, van de lente en de zomer genieten.

Bezorgd Om Mensen – B.O.M. vzw — Lieve Moens

Jean-Pierre BEX Afgevaardigd Bestuurder.

BELANGRIJK BERICHT VOOR ONZE DOELGROEP MENSEN

SOCIALE WINKEL :

Onze SOCIALE WINKEL gaat vanaf 30 april as terug open.

De openingsuren zijn van 09:30 uur DOORLOPEND tot 14:30 uur.

Alles op RESERVATIE van 5 personen per half uur in de winkel.

AFGIFTE VAN GOEDEREN :

Wij nemen terug GOEDEREN aan vanaf vrijdag 30 april as

Afgifte kan vanaf 09:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 15:00 uur, en dit IEDEREN en ALLEEN OP VRIJDAGEN.

Het bestuur dankt U voor uw begrip.

Bezorgd Om Mensen vzw – B.O.M.