De vzw Bezorgd Om Mensen, afgekort B.O.M., bestaat uit twee werkgroepen of afdelingen:

 • De werkgroep voor kansarmen
 • De werkgroep RUIMTE, speelpleinwerking voor jongeren van 3 tot 21 jaar.

Bezorgd om Mensen vindt ontwikkelingssamenwerking zeer belangrijk en heeft hiervoor een aparte organisatie opgestart.

http://www.bezorgdommensen.be

Activiteiten

Bezorgd om mensen doet aan hulpverlening voor alle behoeftigen.

Sinds 1990 werd Bezorgd om Mensen opgenomen in het netwerk van Welzijnszorg.

De werking rust op twee peilers:

1. noden hier

2. speelpleinwerking.

De vluchtelingen kunnen, net als alle andere behoeftigen, een beroep doen op de eerste peiler.

Kledij en klein meubilair wordt gerecycleerd en ter beschikking gesteld voor een klein bedrag in de tweedehandswinkel.

Met de opbrengst wordt, driemaal per week, gratis voeding verdeeld.

Zo’n 500 personen/gezinnen doen een beroep op B.O.M.

Rond de 60% zijn vluchtelingen .

Bezorgd om Mensen helpt ook vluchtelingen als zij met vragen zitten over de procedures, trachten wij hen, zo goed als kan, bij te staan.

B.O.M. tracht de mensen dan op de juiste wijze door te verwijzen.

Samenstelling

Bezorgd om Mensen is een autonome vrijwilligersorganisatie, erkend door de Vlaamse overheid en steunt alleen op vrijwilligers.

Begin 2018 waren we met meer dan vijfendertig vrijwilligers.

Ze zetten zich drie dagen per week belangeloos in.

Jean-Pierre BEX heeft de dagelijkse leiding.
Meer informatie vindt u op onze website

partners:

 • Welzijnsschakel
 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen
 • OCMW Tienen
 • CAW Hageland
 • Kringwinkel Hageland
 • Begeleid Wonen, Tienen
 • Voedselbanken
 • BIRB
 • en vele andere, bekijk onze website voor de volledige lijst.

Contactgegevens

Slachthuisstraat 4
3300 Tienen
+32 (0) 16 81 03 51 op maandag/woensdag en vrijdag van 09:00 H tot 14:45 H.
bezorgdommensen@skynet.be