Kansarmoede

29 oktober 2017 – Het Nieuwsblad

Tienen Centrum het armst:

Tienen_armst

B.O.M. is gegroeid uit een zorg voor de kansarmen uit de regio.

Deze bekommernis is diep verankerd in onze West-Europese Cultuur.

B.O.M. geeft aan deze zorg gestalte door een coördinerende taak te vervullen samen met andere welzijnsvoorzieningen en door het geven van materiële hulp in een tijdelijke noodsituatie.

B.O.M. richt zich hierbij tot alle mensen zonder onderscheid en kan rekenen op een grote groep enthousiaste en gevormde vrijwilligers.

B.O.M. heeft volgende doelstellingen:

• Dienstbaar zijn aan de kansarmen, discreet en met het grootste respect voor de medemens.
• Door onze nabijheid direct bereikbaar zijn voor iedereen.
• Werken aan de integratie van iedereen die het moeilijk heeft om sociale, materiële, financiële, fysieke, psychische of andere redenen.

Concreet betekent dit:

• Een grote luisterbereidheid voor de noden van de hulpbehoevenden.
• Een goede opvolging en nazorg.
• Een goed contact met de plaatselijke verenigingen die met vele takken in de gemeenschap verankerd zijn.
• Een goede samenwerking met de bestaande welzijnsvoorzieningen.
• Noodhulp geven waar het moet onder vorm van levensmiddelen, kleding, kleine huisraad.

SOCIALE WINKEL VOOR DOELGROEP BOM :
Vrijdag: van 9:00 u – 12:00 u  en van 13u00 – 14u30.

GRATIS VOEDSELBEDELINGEN VOOR DOELGROEP BOM:
Maandag en woensdag van 10:00 u – 12u00 u en van 13:00 u t/m 14:00 u