Wie komt in aanmerking?

 • Mensen die door het O.C.M.W. gestuurd worden met een begeleidende brief;
 • Mensen die van het O.C.M.W. een maandelijkse uitkering krijgen en verder zelf alles moeten betalen;
 • Mensen die geen banden hebben met het O.C.M.W. en die op eigen initiatief naar B.O.M. komen.

Liefst ontvangen we deze personen op afspraak, maar in de meeste gevallen ontvangen we hen op het moment dat ze zich komen aanbieden.

Volgende documenten zijn nodig:

 • Samenstelling v.h. Gezin ( te bekomen op het Gemeentehuis),
 • Identiteitskaarten van betrokkenen,
 • Bewijs van inkomsten,
 • Kinderbijslag (indien aanwezig),
 • Huurcontract,
 • Polis brandverzekering,
 • Factuur van elektriciteit/gas/water,
 • Bijdrage Mutualiteit/zorgverzekering,
 • Eventuele overeenkomsten van maandelijkse afbetalingen van schulden (bv. Deurwaarder enz.).
 • U akkoord verklaren met de toepassing van de GDPR EU wetgeving inzake het beheer van de personengegevens en de privacy ter zake.

We hanteren de volgende criteria:

Afhankelijk van inkomsten en uitgaven wordt berekend hoe veel er overblijft per persoon per dag.

Indien het bedrag lager is dan € 10 per persoon per dag wordt een Sociale Voedselkaart uitgereikt.

Deze kaart is geldig voor 6 maanden. Na deze periode wordt bekeken of er veranderingen zijn in de situatie.

Het is niet de bedoeling dat deze mensen in deze penibele omstandigheden blijven zitten. Vanuit B.O.M. worden ze gestimuleerd om zich bij te scholen, door o.a.

 • Nederlands te leren, of Nederlandstalig zijn,
 • Een Inburgeringscursus te volgen,
 • Zich in te schrijven bij de V.D.A.B. (afhankelijk van hun statuut)

Personen die meer dan € 8 per persoon per dag hebben en minder dan € 12 per persoon per dag hebben recht op een Winkelkaart, die toegang geeft tot onze Sociale Winkel.

Elke laatste vrijdag van de maand wordt een aangepast voedselpakket voorzien voor elk gezin waarvan de sociale kaart volledig in orde is.