Criteria voor de sociale kaarten

socialekaart

De € 8,- regel.

 

Wij hanteren de volgende criteria :

De mensen worden ofwel naar ons gestuurd door het OCMW met een begeleidingsbrief waarin wordt vermeld dat zij in budgetbeheer zijn en het OCMW al hun betalingen zal uitvoeren. In dat geval, krijgen zij een leefloon/week uitgekeerd.

Afhankelijk van dat bedrag wordt bekeken of dit bedrag de € 8,-/persoon/dag niet overschrijdt.

De mensen die van het OCMW een maandelijkse uitkering krijgen en verder alles zelf dienen te bekostigen komen ook bij ons terecht.

Eveneens komen er ook personen, die geen banden hebben met het OCMW, op eigen initiatief naar ons toe.

Voor elke categorie dienen volgende normen te worden nageleefd.

Liefst ontvangen wij deze mensen op afspraak, maar in de meeste gevallen ontvangen wij hen op het momentum zelf dat zij zich komen aanbieden.

Volgende documenten dienen steeds te worden voorgelegd :

Samenstelling v.h. Gezin ( te bekomen op het Gemeentehuis),
Identiteitskaarten van betrokkenen,
Bewijs van inkomsten,
Kinderbijslag (indien aanwezig),
Huurcontract,
Polis brandverzekering,
Factuur van elektriciteit/gas/water,
Bijdrage Mutualiteit/zorgverzekering,
Eventuele overeenkomsten van maandelijkse afbetalingen van schulden (bv. Deurwaarder etc.).

Hierbij wordt volgende formule gehanteerd :

Inkomsten – vaste uitgaven : 30,5 : aantal personen = ?.

Indien het bedrag van deze uitkomst t.z. persoon/dag, lager is dan € 8,- wordt er een “sociale voedselkaart” uitgereikt.

Deze kaart is oorspronkelijk geldig voor zes maanden, nadien dienen deze personen opnieuw op intake te komen, om ons toe te laten, controle uit te voeren of er enige veranderingen hebben plaatsgevonden gedurende die afgelopen periode.

Het mag niet de bedoeling zijn dat deze mensen voor de rest van hun leven in deze penibele omstandigheden blijven verder leven.

Vanuit B.O.M. worden deze mensen gestimuleerd om “bijscholingen” te volgen zoals bv. de “Nederlandse taal” aanleren, sowieso “inburgeringscursus” en zich laten inschrijven bij de “VDAB”. (afhankelijk van hun statuut).

Voor alle verdere “inlichtingen” en zoeken naar “oplossingen” moeten zij steeds terecht kunnen bij de persoon die het intake gesprek heeft afgenomen.

De personen die meer dan € 8,-/dag hebben en minder dan € 10,- , hebben recht op een “Winkelkaart” die hen toegang verschaft tot onze “Sociale winkel”.

Heeft U alle nodige documenten ter beschikking; maak pas dan een afspraak met ons.

Bel ons voor een afspraak op 016.81.03.51,  of mail ons op : bezorgdommensen@skynet.be

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close