NIEUWE MAATREGELEN

Het “Bestuursorgaan-B.O.M.” heeft op haar vergadering van 28 mei 2020 beslist om volgende versoepelingen door te voeren :

De huidige voedselbedeling, op woensdag, blijft van kracht tot 12/06/2020.

Vanaf 15/06/2020

zal er een voedselbedeling plaatsvinden elke maandag en woensdag van 10u tot 12u en van 13u tot 14u met het strikt naleven van de opgelegde hygiënische maatregelen.

Vanaf vrijdag 12/06/2020

zal de “sociale winkel” terug opengaan

uitsluitend op vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 15u dit kan alleen met reservering, bij de voedselbedeling op woensdag.

Er zal gevraagd worden bij de registratie voor de voeding of men zich wil laten inschrijven voor een bezoek aan onze “sociale winkel” op vrijdag. Er wordt dan een toegangsbewijs afgeleverd met daarop het uur dat de persoon zich mag aanbieden. Er zal slechts 1 persoon/familie worden toegelaten, in het bezit van het nodige toegangsbewijs.

Er zullen, rekening houdend     met de “fysical distancing”, maximum 7 personen/keer worden toegelaten met een winkelduurtijd van 30 minuten, de duurtijd voor de betaling van de aangeschafte goederen inbegrepen, dit is geldig voor alle 7 personen die zich in de winkel bevinden.

De toegang tot de winkel is uiteraard uitsluitend bestemd voor de mensen van onze doelgroep en in het in het bezit van het reserveringsbewijs en hun persoonlijke ‘sociale kaart met code”.

Bijkomende instructies zullen, op het ogenblik van aanmelden, verder worden meegedeeld.

AANLEVERING VAN KLEDING EN/OF KLEINE HUISRAAD

UITSLUITEND OP VRIJDAG.

Op vrijdag kan men terug kleding en/of kleine huisraad afgeven, vanaf 9u tot 12u en van 13u tot 14.30u.

Wij maken er de mensen eveneens op attent, ZEKER geen goederen meer te deponeren op het terrein van onze organisatie tijdens de sluitingsuren, dit wordt beschouwd als sluikstorten!

Bij overtredingen op deze regel, zullen wij ons genoodzaakt zien dit te beschouwen als “sluikstorten”,  en moeten wij de nodige juridische acties hiertegen ondernemen.!

Wij danken iedereen voor een goed verloop van de gemaakte afspraken en voorschriften.

Beleefde groeten,

Namens het bestuur van B.O.M.

Jean-Pierre BEX

Afgevaardigd Bestuurder