Donaties – Giften

DONATIES & GIFTEN

Fiscale steunmaatregelen voor giften in 2020 in de wet opgenomen

Op 12 juni keurde het uitgebreide Kernkabinet bijkomende steunmaatregelen goed in het kader van de Coronacrisis, waaronder een verhoging van 45 naar 60% van de belastingvermindering voor giften in 2020 aan erkende instellingen alsook een verhoging van 10 naar 20% van het plafond van het netto-belastbaar inkomen.

 

Op donderdag 9 juli keurden de volksvertegenwoordigers de aanpassingen goed (135 stemmen voor, 12 onthoudingen), als onderdeel van een Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) 

De maatregelen zijn geldig voor giften vanaf 1 januari tot en met 31 december 2020 aan alle erkende instellingen.

Het budgettair impact van beide maatregelen wordt geschat op zo’n € 28 miljoen. Het gaat evenwel niet om extra uitgaven door de overheid, maar om een investering in het maatschappelijk belang, met terugverdieneffecten.

 U kan ons steeds steunen door vrijblijvend een gift te doen.

Wij leveren vanaf 40€ steeds een fiscaal attest op het einde van het jaar af.

U kan storten op onze bankrekening op rekeningnummer :

BE67 0682 0160 1187

met als omschrijving :

Gift – Sponsoring B.O.M. – uw  naam/adres en rijksregisternummer

Dank u

U kan ons ook helpen met goederen; maar alleen kledij, schoeisel, huisraad, speelgoed.

GEEN MEUBELS en/of GEEN ELEKTRISCHE TOESTELLEN, enz…

 

%d bloggers liken dit: